برگزاری کارگاه انطباق پذیری مسیر تحصیلی-شغلی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

پیرو اجرای سیاست های جدید بنیاد در خصوص توانمند سازی نخبگان و مستعدان برتر و منتخبین طرح دوست علمی در استان، اولین کارگاه انطباق پذیری مسیر تحصیلی-شغلی با همکاری اداره آموزش و پرورش بجنورد در محل دبیرستان 15 خرداد بجنوردبرگزار گردید.

 

در این کارگاه تعداد 108نفر از دانش آموزان دختر منتخب طرح های دوست علمی در سال 95 حضور داشته و از مطالب ارائه شده توسط مدرس بهره لازم را برده و ضمن تبادل نظر با مدرس نسبت به تکمیل پرسشنامه های مرتبط با مهارت ها اقدام نمودند. در پایان جلسه سه ساعته نیز  مباحث چالشی از سوی مخاطبان ارائه گردید و مدرس نیز نسبت به پاسخ گویی آنها اقدام نمود. مدرس دوره سرکار خانم دکتر رحیمی عضو هیئت علمی دانشگاه بجنورد و برنده جایزه شهید دکتر کاظمی آشتیانی بنیاد ملی نخبگان بودند. مهمترین مطالب ارائه شده در این کارگاه شامل این موارد می باشد: مسیرهای مختلف شغلی، رویکردهای مسیر شغلی، نظام انگیزشی و توسعه، تیم سازی و مدیریت کار تیمی، میزان انطباق شخصیت فرد با انواع شغل ها، انواع حواسپرتی و تمرکز در کلاس درس، مهارتهای مطالعه