کارگاه آموزشی ثبت اختراع و پتنت در استان برگزار شد مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

این کارگاه یکروزه با همکاری کانون پتنت ایران روزپنجشنبه 15 تیرماه95 در محل سالن بصیرت دانشگاه جامع پیام نور استان برگزار شد.

در این کارگاه مباحث مالکیت فکری و ثبت پتنت خارجی؛ ثبت اختراع در جهان؛ ثبت درخواست از طریق پیمانPct؛ چگونگی بهره گیری از اهرم مالکیت فکری جهت توسعه فناوری و انواع حمایت های کانون پتنت ایران برای اعضای هیات علمی دانشگاه ها و صاحبان فناوری استان توسط دکتر حسین برنایی ارائه شد. در این کارگاه 10 نفر از مخترعان و نخبگان استان حضور داشته و با روند ثبت پتنت آشنا شدند.

خاطر نشان می شود؛ این کارگاه با مشارکت پارک علم و فناوری استان، دانشگاه جامع پیام نور؛ دانشگاه کوثر؛ آموزشکده انقلاب اسلامی دختران؛ آموزشکده فنی وحرفه ای دارالفنون؛ مرکزرشدجهاددانشگاهی؛بنیاد نخبگان؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد؛ دانشگاه بجنورد؛ استانداری خراسان شمالی و دانشکده فنی و حرفه ای پروفسور حسابی شیروان برگزار گردید.