اولین مرحله طرح دوست علمی در حوزه خلاقیت و پرورش ایده برگزار شد مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

اولین مرحله از اجرای طرح دوست علمی در استان در روز دوشنبه مورخ 19 تیرماه در محل دبیرستان 15 خرداد بجنورد با حضور 50 نفر از دانش آموزان پایه نهم برگزار گردید.

این برنامه شامل4جلسه سخنرانی، مسابقه و انجام آزمایش های جذاب در حوزه خلاقیت و پرورش ایده بود که در زمان های90دقیقه­ای برگزار گردید. در همین راستا50 دانش آموز منتخب براساس شاخص های در نظر گرفته شده، توسط اداره کل آموزش و پرورش و دبیران دبیرستان 15 خرداد بجنورد انتخاب و این دانش آموزان در 2 گروه 25نفره  تقسیم گردیدند.جهت طراحی و ارائه بازی های مختلف فکری و فرهنگی،کانون دانش آموزی شعف در زمان برگزاری طرح با حضور در دوره به انجام بازی های مرتبط پرداختند. در پایان دوره نیز از آزمایشگاه های (برق،قدرت، مکانیک، عمران)دانشگاه بجنورد توسط دانش آموزان بازدید بعمل آمده و مربیان و کارشناسان مربوطه ضمن ارائه توضیحات لازم برای دانش آموزان، آزمایش های مختلف را انجام دادند.

مدرسین و دوستان علمی این دوره شامل: سرکار خانم یزدانی، جناب آقای سیدی، جناب آقای ارغوان، جناب آقای مرتضایی بودند که با بنیاد نخبگان همکاری نمودند.