اولین جشنواره ملی بهره‌وری و بازچرخانی آب مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب

نخستین جشنواره ملی بهره‌وری و بازچرخانی آب به همت دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، نمایندگان استانداری، بنیاد ملی نخبگان استان برگزار می گردد.

نخستین جشنواره ملی بهره‌وری و بازچرخانی آب به همت دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، نمایندگان استانداری، بنیاد ملی نخبگان استان، با تکیه‌بر متخصصین، محققین، مخترعین، نخبگان علمی و دست‌اندرکاران برجسته سراسر کشور در شهریورماه سال 1396 به مدت سه روز متوالی در دو بخش عمده علمی و فناوری برنامه ریزی شده است.

 

 

این جشنواره در راستای تحقق اهداف زیر برگزار خواهد شد:
- گسترش روحیه نوآوری، شکوفایی، تتبع و فعالیتهای علمی و فناوری در حوزه بازچرخانی آب و فرسایش
- اثربخش نمودن فعالیتهای نوآورانه و ارتقاء سطح و افزایش تعامل بین مراکز دولتی، بخش خصوصی و مراکز آموزشی و پژوهشی
- شناسایی، معرفی و بسترسازی برای حمایت از نوآوران استان
- ایجاد بستر تجاری‌سازی طرحهای نوآورانه و فناوریهای نوین
لذا بدینوسیله از استادان، پژوهشگران، متخصصان، مسئولان، صاحب‌نظران، مهندسان مخترعین و دانشجویان در حوزه آب دعوت میگردد تا با حضور در این اتفاق مهم، زمینه را برای برگزاری باشکوه، کارآمد و مداوم جشنواره ملی بهره‌وری و بازچرخانی آب فراهم نمایند.

عرصه و محورهای جشنواره

1-پساب و آب‌های نامتعارف 
2-آبیاری و زهاب‌ها 
3-تأمین، انتقال و توزیع 
4-مصارف و مدیریت تقاضا 
5-خاک، گیاه و مزرعه 
6-نانو و تکنولوژی‌های نوین 
7-اقلیم و فضای سبز شهری

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایتhttp://www.wprtech.ir/ مراجعه نمایید